home rss login register contact
En | Fa

Under Construction

under constraction

The site is under constraction. You can help us to upgrade it's quantity and quality by sending your comments and suggestions via the contact page.

Reply to comment

مدیریت در اسلام

نويسنده: 
علی‌آقا پیروز، ابوطالب خدمتی، عباس شفیعی، سید محمود بهشتی
مترجم: 
ندارد
ناشر: 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سال نشر: 
1392
زبان کتاب: 
فارسی
درباره کتاب: 

کتاب مدیریت در اسلام از جمله کتاب‌های است که بر اساس یک دغدغۀ پاک دینی و برای ادای تکلیف نسبت به اسلامی سازی دانش مدیریت و پاسخ به نیازهای که در جامعۀ علمی کشور وجود دارد، از سوی محققان ارجمند آن تألیف شده است. این کتاب تاکنون نه بار تجدید چاپ شده است. از مهم‌ترین امتیازات آن این است که تاکنون سه بار ویرایش شده است و محققان زمان‌شناس آن بر اساس اقتضائات زمان در هر بار، به نگرانی‌های جدی که در حوزه‌های بحث شده در این کتاب، مطرح گردیده، توجه نموده و مباحث درخور شان و متناسب با ادبیات و رویکرد دینی ارائه نموده است. در آخرین ویرایش این کتاب همۀ بخش‌های آن به‌ویژه بخش‌های رهبری و ارتباطات مورد بازنگری جدی واقع شده و بر اساس رویکرد دینی و اقتضائات روز، مباحث این بخش‌ها به‌روزرسانی شده‌اند. در ویرایش سوم این کتاب که توسط آقای دکتر پیروز صورت گرفته، مباحث کتاب به‌صورت درسی تنظیم و هر بخشی به‌عنوان یک درس تهیه شده است، لذا طبق روش متداول کتاب‌های درسی برای هر درس اهداف درسی، خلاصه درس و پرسش‌ تهیه شده است. این کتاب از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و توسط محققان توانمند چون حجج اسلام آقایان دکتر علی‌آقا پیروز، دکتر ابوطالب خدمتی، دکتر عباس شفیعی و سید محمود بهشتی، زیر نظر آقایان دکتر سید مهدی الوانی، آیت‌الله ‌رجبی و حجت‌الاسلام نبوی تألیف شده است. این کتاب به‌صورت هجده درس تنظیم شده است. درس اول: کلیات مدیریت اسلامی، درس دوم: آموزه‌های اسلامی برنامه‌ریزی، درس سوم: عوامل معنوی و برنامه‌ریزی، درس چهارم: تصمیم‌گیری، درس پنجم: آموزه‌های اسلامی در تصمیم‌گیری، درس ششم: کلیات و مفاهیم سازمان‌دهی، درس هفتم: تفویض اختیار و تصمیم‌گیری، درس هشتم: کلیات و مفاهیم رهبری، درس نهم: رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی، درس دهم: نقش اطرافیان در موفقیت رهبر، درس یازدهم: ارتباطات، درس دوازدهم: آموزه‌های اسلامی و ارتباطات مؤثر (1)، درس سیزدهم: آموزه‌های اسلامی و ارتباطات مؤثر (2)، درس چهاردهم: انگیزش، درس پانزدهم: عوامل مؤثر بر انگیزش، درس شانزدهم: کنترل و نظارت، درس هفدهم: انواع کنترل و نظارت، درس هجدهم: خودکنترلی.

Reply

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.