home rss login register contact
En | Fa

سايت در دست ساخت است

در دست ساخت

با ارسال نظرات و پيشنهادات خود از طريق صفحه تماس، ما را در رشد کمي و کيفي اين پايگاه ياري نماييد.

مقدمه‌اي بر هرمنوتیک در قلمرو شناخت سازمان

ترجمه عنوان: 
ندارد
نويسنده: 
علی اصغر‌پور عزت و سید محمد حسین هاشمیان
مترجم: 
ندارد
زبان مقاله: 
فارسی
سال انتشار: 
1386
محل انتشار: 
مجله علمی-پژوهشی روش شناسی علوم اسلامی
ناشر: 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
چکيده: 

این مقاله ضمن تلاش برای تبیین برخی مبادی روش‌شناسانه علم مدیریت، می‌کوشد تا از طریق تفکیک میان دو جهان نظری و هرمنوتیکی، پارادایم‌های متفاوت‌ روش‌شناسی در این دو ساحت را در حوزه علم مدیریت آشکار سازد. پس از آن این‌ نوشتار با تکیه بر مبانی روش‌شناسی و معرفت‌شناسی ملاصدرا به معرفی ساحت‌ سومی برای طرح بحث مبادی روش‌شناسی جدید، به‌منظور فهم سازمان و مدیریت‌ می‌پردازد. بر این اساس، با رویکردی تطبیقی مبحث فهم و شناخت از منظر فلاسفه‌ی‌ هرمنوتیکی و اسلامی مورد بحث قرار می‌گیرد. بدین منظور، نظریه‌ی اتحاد عاقل و معقول ملاصدرا به‌عنوان محور طرح مباحث شناخت‌شناسی اسلامی مدنظر قرار گرفته است. در پایان نیز پژوهشگران، استعاره را به‌عنوان قوی‌ترین ابزار متفکران‌ جهان هرمنوتیکی در فرایند کسب و انتقال معنا مورد بحث قرار می‌دهند.