home rss login register contact
En | Fa

سايت در دست ساخت است

در دست ساخت

با ارسال نظرات و پيشنهادات خود از طريق صفحه تماس، ما را در رشد کمي و کيفي اين پايگاه ياري نماييد.

میزگرد علمی تخصصی دلالت های انگیزشی در قرآن

میزگرد علمی تخصصی  دلالت های انگیزشی در قرآن باحضور آقایان دکترابوالفضل محمدیعضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع)، حجت الاسلام دکترعلی اکبر بخشیعضو انجمن مدیریت اسلامی، دکترمحمدتقی نوروزی عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)  وبا دبیر ی دکتر عبدالله توکلیدانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه روزچهارشنبه 18/12/95ساعت 16 درمحل سالن کنفرانس انجمن های علمی حوزه برگزارشد.

در این میزگرد که در محل سالن کنفرانس های انجمن های علمی حوزه علمیه قم  برگزار شد، دکتر محمدی  ابتدا به تبیین اهمیت و ضرورت بحث مدیریت در قرآن پرداخت، ایشان واژه «رب»  را مشتمل بر دو مفهوم مالکیت الهی و تدبیر الهی دانسته و افزدند که با روش دلالت پژوهی می توان موضوعات مدیریتی را از قرآن استخراج کرد.

ایشان گفتند اگر بخواهیم به دلالت های انگیزشی قرآن پی ببریم باید به پیوست های اوامر و نواهی موجود در قرآن توجه کنیم؛ چرا که امر به معنای طلب فعل و الگوی رفتاری مطلوب و نهی در مقابل آن است.

در هر امری تبشیر نهفته است و در هر نهیی انذار؛این پیوست ها هم در قرآن وجود دارد و هم در کلام معصومان که مفسران حقیقی قرآن می باشند.

در ادامه آقای دکتر نوروزی به ارائه بحث خود پرداختند؛ ایشان ضابطه مند کردن پیوست های امر و نهی را مسأله مهمی دانسته و افزودند پیوست های اوامر و نواهی گسترده تر از آیات ذیل اوامر و نواهی می باشند.آقای دکتر نوروزی معنقدند که رجوع به تفاسیر به خصوص تفسیر المیزان، کمک شایانی به کشف دلالت های قرآنی می کند. ایشان با اشاره به کار پژوهشی خود در ارتباط با فیش برداری موضوعات مدیریتی از تفسیر المیزان، خاطر نشان کردند که درباره انگیزش 20 فیش جمع آوری شده است که عموماً  از جانب خدادر قالب انذار و تبشیر است و از ناحیه مکلفین خوف و رجاء می باشد.

در ادامه، آقای دکتر بخشی  با ذکر امتیازات این بحث، خاطر نشان کردند که بحث دلالت های انگیزشی یک گام ابتدائی در راستای کشف نظریه انگیزشی در اسلام شمرده می شود.ایشان از قول آیت الله مکارم شیرازی انگیزش را معنا کرده و آن را موتور محرکه مدیریت دانستند و حتی گفتند بعضی مدیریت را مساوی با توان ایجاد انگیزه در افراد می دانند.

در نهایت بعد از شنیدن اظهار نظرها و پیشنهادهای حاضرین در میزگرد و جواب های اقناعی آقای دکتر محمدی به برخی از نقدهای وارده، آقای دکتر توکلی به جمع بندی مباحث مطرح شده پرداخت.

 

 

 

 

 

.