home rss login register contact
En | Fa

سايت در دست ساخت است

در دست ساخت

با ارسال نظرات و پيشنهادات خود از طريق صفحه تماس، ما را در رشد کمي و کيفي اين پايگاه ياري نماييد.

نشست علمی، تخصصی بررسی تأثیر نهادینه سازی فرهنگ اسلامی بر ارتقای سلامت اداری

         نشست علمی، تخصصی بررسی تأثیر نهادینه سازی فرهنگ اسلامی بر ارتقای سلامت اداری باسخنرانی محقق وپژوهشگرحوزه ودانشگاه آقای وحید عوقی روز پنج شنبه بیست وچهارم مهرماه ساعت 16 به همت انجمن مدیریت اسلامی در محل سالن کنفرانس انجمن های علمی حوزه برگزار شد.

وحید عوقی، محقق و پژوهشگرحوزه و دانشگاه، در این نشست علمی به تشریح بررسی تاثیر نهادینه سازی فرهنگ اسلامی پرداخت وگفت: با توجه به غنای ذاتی فرهنگ اسلامی و کامل بودن آن به پشتوانه اتصال به منبع وحی و با توجه به اینکه نظام سیاسی ایران برگرفته از ارزش‌های اسلامی است، نهادینه کردن فرهنگ اسلامی در سازمان‌ها و تزریق آن در فرهنگ‌های سازمانی، می‌توان یک عامل بسیار قوی و پیشگیرانه در مبارزه با فساد اداری باشد. مفهوم سلامت همیشه در مقابل  فساد معنا پیدا می کند و برای رسیدن به سلامت اداری، لازم است راه های مقابله با فساد ادرای به درستی تبیین گردد و انگیزه ارتکاب مصادیق فساد برداشته شود.

وی با بیان این که در مقابله با فساد ادرای دو رویکرد مهم انضباطی و پیشگیرانه قراردارد، افزود: رویکرد پیشگیرانه می تواند هزینه های اجتماعی، سیاسی واقتصادی در مبارزه با فساد را کاهش دهد و به همین دلیل همواره مورد توجه صاحب نظران و برنامه ریزان مبازره با فساد قرار داشت. 

عوقی ادامه داد: توجه به فرهنگ، یکی از موثرترین رویکردهای است که می تواند جنبه پیشگیرانه داشته باشد. بنابراین نهادینه شدن فرهنگ مطلوب سازمانی، می تواند نقش موثری در ارتقای سلامت اداری ایفاء کند.  

 این محقق و پژوهشگر با بیان این که برای ازبین بردن فساد اداری، نهادینه سازی فرهنگ به تنهایی کافی نیست، گفت: لازم است در کنار فرهنگ سازی راهکار های انظباطی هم قرار بگیرد تا اثر گذارباشد.

وی یادآورشد: ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در تمامی ارکان حکومت از اهمیت خاصی برخوردار است و هر حکومتی صرف نظر از مشخصه های مشترک سلامت ادرای، تفسیر خاصی ازسلامت اداری و مبارزه با فساد دارد. بنابراین یکی از بخش های تحقق اقتصاد مقاومتی مبارزه با فساد ادرای است.

عضو پیوستۀ انجمن مدیریت اسلامی اضافه کرد: فساد اداری پدیده ای پیچیده و چند وجهی است که همواره سلامت جامعه و سازمان را با خطر مواجه می کند. این پدیده از یک عمل کوچک خلاف قانونی، تا عملکرد نادرست یک نظام در سطح ملی را شامل می شود.

وی تصریح کرد: تقوا، ایجاد اعتقادات به مبداء و معاد، ثبات قدم در مبانی و اصول انسانی  و فرهنگ اسلامی از عناصر موثر در شخصیت می باشند و عنصر اصلی فرهنگ اسلامی همان باورها و عقاید مربوط به خدا، ارتباط انسان با خدا و جهان طبیعت است. بنابراین این موراد در صورت نهادینه شدن در سازمان، می تواند اثر مستقیم برروی شخصیت افراد داشته باشد.

عوقی، ترویج فرهنگ وظیفه شناسی و وجدان کاری، ایجاد پویایی سازمانی، ایجاد فرهنگ شایسته سالاری، کنترل و نظارت همگانی، همگانی شدن ارزشهای اخلاقی و فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی را از عناصر موثر فرهنگ سازی در این عرصه  عنوان کرد.

درپایان نشست به پرسش های حاضران پاسخ داده شد.