home rss login register contact
En | Fa

سايت در دست ساخت است

در دست ساخت

با ارسال نظرات و پيشنهادات خود از طريق صفحه تماس، ما را در رشد کمي و کيفي اين پايگاه ياري نماييد.

نشست علمی راه کارهای اصلاح فرهنگ سازمانی با رویکرد اسلامی

نشست علمی راه کارهای اصلاح فرهنگ سازمانی با رویکرد اسلامی ازسلسله نشست های انجمن مدیریت اسلامی با هدف ارتقای وگسترش دانش مدیریت در حوزه فرهنگ سازمانی با رویکرد اسلامی با سخنرانی  حجت الاسلام والمسلمین مهدی عابدی ونقد آقای دکتر محمدتقی نوروزی روزدوشنبه  تاریخ 94/12/3 ساعت 19با حضور پژوهشگران  واساتید مدیریت اسلامی در محل سالن کنفرانس انجمن های علمی حوزه برگزارشد.

در ابتدای نشست دبیر علمی آقای دکتر وحید عوقی ضمن خیر مقدم به اعضا وعرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت فاطمه زهرا  سلام الله علیها، به عنوان مقدمه ضرورت واهمیّت فرهنگ سازمانی را خاطر نشان کردند ویکی از سیاست های کلی نظام اداری را نهادینه کردن فرهنگ سازمانی مبتنی برارزش های اسلامی دانستند.

سپس آقای عابدی ضمن تقدیر از هیئت مدیره انجمن مدیریت اسلامی، ورود به مباحث فرهنگ سازمانی را یکی از ضروریات زمان حاضر دانستند، آن گاه فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی را توضیح داده وتأکید کردند که بر دانش آموختگان حوزه ودانشگاه لازم است تا بارویکرد اسلامی با رجوع به منابع اسلامی فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی را استخراج کنند.

ایشان منظورازکلمۀ اصلاح در عنوان بحث را تغییر وتعالی فرهنگ سازمانی دانسته وباتوجه به دیدگاه ادگاردشاین که فرهنگ را درسه لایه مطرح کرده اند لذا درکار تحقیقی خود، فرهنگ سازمانی را درسه لایه باورها، ارزش ها ورفتارها برسی کرده اند واصلاح را در هرسه لایه مذکور وارد دانستند.

         اصلاح الگوهای رفتاری                    ⇒  اصلاح ارزش های اساسی            ⇒ اصلاح باورهای اساسی

سخنران یکی از راه کارهای اصلاح ارزش های اساسی را معروف کردن ارزش ها ومنکر کردن ضد ارزش ها ویکی از را ه های اصلاح رفتارها را ترویج آموزش تربیت محور دانستند.

بعد ازسخنرانی ، دکتر نوروزی ناقد محترم به ارایه نقطه نظرات پرداختند ودرادامۀ نشست برخی از اعضا به بیان نکات مرتبط با فرهنگ سازمانی پرداختند که برخی از نکات عبارتنداز :در الگوی ارایه شده نحوۀ ارتباط بین باورها، ارزش ها ورفتارها چگونه است؟

پیامبر اکرم صلی الله با چه معیاری از باورها به نمودها ورفتارها رسیده اند؟ آیا واقعاً پیامبر از باورها شروع کرده اند؟

در پایان نشست آقای عابدی به جمع بندی مباحث خود پرداخته وبه برخی از نقدها پاسخ دادند.

تنظیم کننده خبر : علی عسکری وزیری