home rss login register contact
En | Fa

سايت در دست ساخت است

در دست ساخت

با ارسال نظرات و پيشنهادات خود از طريق صفحه تماس، ما را در رشد کمي و کيفي اين پايگاه ياري نماييد.

نشست علمی تخصصی طراحی الگوی تحلیلی تأمین اجتماعی با رویکرد اسلامی

نشست علمی تخصصی "طراحی الگوی تحلیلی تأمین اجتماعی با رویکرد اسلامی" در تاریخ 11/2/1396 به همت انجمن مدیریت اسلامی در سالن همایش انجمن های علمی حوزه علمیه برگزار گردید. جناب حجة الاسلام دکتر محمد حسین شیخی ارائه دهنده بحث بود و جناب حجة الاسلام دکتر وحید وثوقی راد  نقش دبیر علمی نشست را بر عهده  داشت.
در ابتدای نشست، جناب آقای وثوقی راد ضمن خیر مقدم به  اعضاء نشست و تبریک اعیاد شعبانیه، به معرفی اجمالی عنوان نشست پرداخت و مطالبی را به صورت مقدمه بیان کرد،آنگاه از سخنران نشست درخواست کرد تا بحث خود را ارائه نماید.
سخنران نشست، در تبیین مسأله تحقیق خاطر نشان کرد که در شرایط کنونی، اغلب نظام ها و مدل های موجود تأمین اجتماعی که در کشورهای مختلف استقرار یافته اند، با بحران مواجه هستند. این بحران سوالات مهمی را نسبت به آن ها ایجاد نموده است؛ اینکه اساساً چنین تمهیداتی و خدماتی لازم است یا نه، چه دامنه و شمولی باید داشته باشد، به صورت دولتی ساماندهی شود و یا خصوصی، منابعش را بر طبق چه قاعده ای و از کجا تامین نماید؟
ایشان افزودند که دین مبین اسلام به جامعه، نظام اجتماعی و موضوعاتی از قبیل فقر، محرومیت، درماندگی توجه اکید دارد و تکالیف،نهادها و الگوهای متنوعی را برای مردم و حکومت مرتبط با این موضوعات مقرر داشته است.در تبیین مفهوم تأمین اجتماعی نیز، دو مفهوم عام وخاص مورد لحاظ قرار می گیرد:
در مفهوم خاص، تأمین اجتماعی به معنای رفع نگرانی ها و عدم قطعیت ها نسبت به درآمد آینده می باشد.
در مفهوم عام، تأمین اجتماعی به معنای رفع مطلق نگرانی ها و عدم قطعیت ها در مورد زندگی آینده می باشد خواه این نگرانی ها نسبت به درآمد باشد یا نگرانی  از رویدادهایی مانند سیل، زلزله، بیماری، بیکاری و از کارافتادگی و غیره باشد.
بحث بعدی سخنران نشست در مورد ایدئولوژی های رفاهی بود، ایشان افزودند: دسته بندی های گوناگونی در خصوص ایدئولوژی های رفاهی صورت گرفته است از قبیل: دسته بندی سه گانه اسپینگ اندرسون، دسته بندی دقیق تر و شش گانه از ایدئولوژی ها و دسته بندی ایدئولوژی های قدیم و جدید.
این ایدئولوژی ها از سه منظر با هم متمایز می باشند: منظر ارزش ها، نقش دولت و درکشان از بازار.
ارزش ها به نوبه خود شامل: آزادی، برابری، توسعه متوازن، هماهنگی اجتماعی و مسالمت آمیز اجتماعی و عدالت اجتماعی می شود.
درک از بازار به این معنا است که آیا بازار می تواند به روشی عقلایی و منصفانه کالاها و نیازهای جامعه را فراهم نماید  و به آن ها پاسخ مقتضی را بدهد ؟
نقش دولت نیز به این معناست که دولت چه نقشی در زمینه رفاه و تأمین اجتماعی دارد و در مورد ناکامی ها یا اشتباهات بازار چه وظیفه ای دارد؟
در ادامه بحث، سخنران نشست مبانی جهان بینی اسلامی، انسان شناسی، مبانی ارزشی اسلام که شامل باید ها و نباید ها می باشد و مبانی حقوقی اسلام در ارتنباط با تأمین اجتماعی را توضیح دادند.سپس به تبیین نقش دولت در رفاه و تأمین اجتماعی در اسلام پرداخته و اهمیت سیاستگذاری دولت در این بخش را بسیار حیاتی دنستند.در ادامه نشست، دکتر شیخی منابع مالی رفاه و تأمین اجتماعی در اسلام را احصاء کرده و مشمولین آن منابع را نیز تبیین نمودند.در نهایت عناصر و ویژگی های الگوی تأمین اجتماعی را برشمردند.
 بعد از اتمام سخنرانی آقای دکتر شیخی، نوبت به اعضاء شرکت کننده در نشست رسید تا به بیان دیدگاه ها و نظریات خود بپردازند و در این زمینه سوالاتی را مطرح نمودند که سخنران نشست به طور کامل و مبسوط به آن ها پاسخ دادند.